ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΣΕΑΠ)
ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ISO 17043)

MEDISYN ΣΥΝ.Π.Ε.
ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΞΗΣ (ISO 17043)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ISO 17043)