ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ / ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Υπηρεσίες
Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

ΙΑΣΩ GENERAL A.E.
Υπηρεσίες
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

ISTOMEDICA
Υπηρεσίες
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189