ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

emBIO Medical Center
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

SPERM LAB
Υπηρεσίες
ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπηρεσίες
ΕΝ 15224 / Νομοθετική Συμμόρφωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ”
Γ’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Υπηρεσίες
ISO 9001 / Νομοθετική Συμμόρφωση