ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

182012-article9597.w_hr


Στις 14 Ιανουαρίου αναμένεται η επίσημη προκήρυξη του νέου προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για τους τομείς της μεταποίησης του εμπορίου, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση για μεν τις μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 50% – 60% ενώ για τις μεσαίες από 40% – 50% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης. Οι επιχορηγούμενοι προϋπολογισμοί θα πρέπει να κυμαίνονται για μεν την μεταποίηση και τον τουρισμό από 30.000 – 300.000€ ενώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000 – 100.000€.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα αυτοματοποίησης, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, προβολή – προώθηση και αμοιβές συμβούλων.

Η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει 2 μήνες.