ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 9 ΜΟΝΑΔΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

konstantoupoleio


Η QPLAN AE μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέλαβε την πιστοποίηση/διαπίστευση 9 μονάδων/εργαστηρίων του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας – Πατησίων.

Το έργο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στα πέντε Νοσοκομεία, στα τρία Γενικά
Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας και στα δεκατέσσερα Κέντρα Υγείας της Υ.ΠΕ. Κρήτης:

Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή

Α) Συστήματος διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 στις κάτωθι Δραστηριότητες του Νοσοκομείου:

  1. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
  2. Μονάδα Εμφραγμάτων
  3. Ψηφιακός Αγγειογράφος

Β) Συστήματος διαχείρισης για την διαπίστευση των κάτωθι εργαστηριακών υποδομών του Νοσοκομείου:

  1. Μικροβιολογικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189
  2. Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189
  3. Κυτταρολογικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189
  4. Παθολογοανατομικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189
  5. Ακτινοδιαγνωστικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025
  6. Αξονικός τομογράφος σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025