ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 15189 στα κάτωθι Τμήματα:

  1. Αιμοδοσία
  2. Ανοσολογικό Εργαστήριο
  3. Μικροβιολογικό Εργαστήριο
  4. Αιματολογικό Εργαστήριο
  5. Αιματολογικό Εργαστήριο της Αιματολογικής Κλινικής
  6. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
  7. Κυτταρολογικό Εργαστήριο