ΑΕΡΙΑ / ΧΗΜΙΚΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

CARBONICA A.E.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001

AIR LIQUIDE HELLAS
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΒΙΟΡΥΛ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

ALCHIMICA Χ. ΚΡΙΜΙΖΗΣ & ΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΖΕΥΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

Β. ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

Ι. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001

Ε. ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM Α.Ε.Β.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

EXTRACO A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

EVELPLAST
Υπηρεσίες
ISO 9001

DELTA OIL HELLAS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ASTIR GROUP
Υπηρεσίες
ISO 9001

FERI-TRI Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

EVEREST
Υπηρεσίες
ISO 9001

EUROCHEM Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 14001

ΤΕΧΝΕ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001