ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ


ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
5. ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
6. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
8. Π. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
9. ΗΧΩ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
10. ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.
11. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
12. ΜΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΡΕΚΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
14. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
15. ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Δρ. Αθηνά Βούρτση

Υπηρεσίες
ISO 9001