ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ / ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ


FOODLINK A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΓΑΤΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΦΟΙ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

TEUTA (ΑΛΒΑΝΙΑ)
Υπηρεσίες
ISO 9001 / HACCP

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ
Υπηρεσίες
ISO 22000

ΗΛΙΟΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 22000

LES CONNAISSEURS – Χ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
HACCP

ARLA FOODS HELLAS
Υπηρεσίες
HACCP

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. – ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ Η. – ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε.
Υπηρεσίες
HACCP

ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 22000

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
HACCP / ΕΛΟΤ 1416

HELLENIC FOODSERVICE – Ι. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
HACCP

ALINDA A.E.
Υπηρεσίες
ΕΛΟΤ 1416

J. POLYCHRONOPOULOS TRANSIT A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001