ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


INTEGRATION KEK A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ “ΠΑΠΑΔΕΑ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ “ΠΥΡΣΟΣ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ “ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

KEK ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ “ΤΟΜΗ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

KEK MIT A.E.E.K.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΚΕΚ “EUROTEAM”
Υπηρεσίες
ISO 9001