ΕΝΕΡΓΕΙΑ


KORINTHOS POWER S.A.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

PROTERGIA Α.Ε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

ΔΕΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΥΑΕ)
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΠΟΡΟΪ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 14001

FGRID
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001