ΕΝΕΡΓΕΙΑ


KORINTHOS POWER S.A.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

PROTERGIA Α.Ε.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

ΔΕΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΥΑΕ)
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001