ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Υπηρεσίες
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Νοτίου Αιγαίου ISO 17025

LOCUS MEDICUS
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΙΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – ΣΥΝ.ΠΕ.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΠΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΙΑΚΕΝΤΡΟ
Υπηρεσίες
ISO 9001

BIOANALYTICA – ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 15189

NEOSCREEN – BIOKINETICS
Υπηρεσίες
ISO 17025 / ISO 15189

ΑΛΦΑ LAB – ΛΗΤΩ
Υπηρεσίες
ISO 15189

RESEARCH DIAGNOSTICS Α.Ε
Υπηρεσίες
ISO 17025

GENELABS – ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001

GENO-TYPE Α.Ε
Υπηρεσίες
ISO 15189

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΠΑΤΕΡΑΚΗ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ανάλυσης DNA ISO 17025

GENESIS-GENOMA LAB
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Γενετικής ISO 15189

LABOGEN Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 15189

SCIENCE LABS ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189