ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Υπηρεσίες
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών ISO 9001 / ISO 17025
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ISO 9001
Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων Αντίστροφου Σχεδιασμού ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Οδοποιίας ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ISO 9001
Εργαστήριο Καινοτομίας Κατασκευών ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών ISO 9001
Σχολή Χ.Μ. – Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ISO 17025
Σχολή Μ.Μ.Μ. – Εργαστήριο Μεταλλουργίας ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών ISO 17025
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών ISO 17025
Εργαστήριο Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών του Τμήματος Ιολογικών και Ρικκετσιακών Νοσημάτων ISO 17025
Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Κρέατος, Γάλακτος, Αλιευμάτων, Αυγών ISO 17025

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπηρεσίες
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης ISO 17025
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών ISO 17025

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών ISO 9001
Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) ISO 17025
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ISO 9001

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ)
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ISO 9001
Σχολή Η.Μ.Τ.Υ – Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής ISO 9001
Σχολή Μ.Α.Μ – Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπηρεσίες
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες
Τμήμα Διάγνωσης Αφθώδους Πυρετού ISO 17025
Τμήμα Ιολογικών και Ρικκετσιακών Νοσημάτων ISO 17025
Τμήμα Παρασιτολογίας ISO 17025
Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών ISO 17025
Τμήμα Παθολογίας Χοίρου ISO 17025

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Εργαστηρίων ISO 17025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ISO 17025
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας ISO 17025
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών ISO 17025
Τμήμα Χημείας – Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Δομικών Στοιχείων ISO 17025
Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΒΙΕΣ)
Υπηρεσίες
Χημικό Εργαστήριο ISO 17025
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ISO 17025
Ιστολογικό Εργαστήριο ISO 17025

POLYECO
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων ISO 17025

ENERTEC – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

FOREST ENERGY
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

VODAFONE A.E.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) Ακτινοβολίας Υψηλών Συχνοτήτων ISO 17025

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπηρεσίες
Χημικό Εργαστήριο ISO 17025
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ISO 17025

VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων σε Απόβλητα (Ψυτάλλεια) ISO 17025

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Διακριβώσεων Μετρητικού Εξοπλισμού ISO 17025

Α. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων ISO 17025

SCIELAB
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

COSMOTE
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων Ραδιοεκπομπών ISO 17025

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας ISO 17025

ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών ISO 17025

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Φυσικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γουνοδερμάτων ISO 17025

ΔΟΚΙΜΗ – ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Δοκιμών – Ελέγχων Σκυροδέματος ISO 17025

ΜΕΤΕΚ / ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Επιτόπιων Διακριβώσεων ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας ISO 17025
Εργαστήριο Τοξικολογίας ISO 17025

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΚΕΤΕΚ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΕΗ ΑΕ – Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Εργαστήριο Χημείας & Περιβάλλοντος ISO 17025