ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Υπηρεσίες
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης ISO 17025
Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Νοτίου Αιγαίου ISO 17025

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Δικαστικής Γριφολογίας ISO 17025 / ISO 17020
Εργαστήριο Εξέτασης Πειστηρίων Υπολογιστικών Συστημάτων
Εργαστήριο Εξέτασης Φωνής και Ήχου
Τμήμα Εξερευνήσεων με πεδίο
Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων
Εργαστήριο Διερεύνησης Παραχάραξης Κιβδηλείας & Πλαστότητας Εντύπων και Αξίων
Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων
Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Υπηρεσίες
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών ISO 9001 / ISO 17025
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ISO 9001
Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων Αντίστροφου Σχεδιασμού ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Οδοποιίας ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ISO 9001
Εργαστήριο Καινοτομίας Κατασκευών ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας ISO 9001
Σχολή Π.Μ. – Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών ISO 9001
Σχολή Χ.Μ. – Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ISO 17025
Σχολή Μ.Μ.Μ. – Εργαστήριο Μεταλλουργίας ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ISO 9001
Σχολή Η.Μ.Τ.Υ – Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής ISO 9001
Σχολή Μ.Α.Μ – Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπηρεσίες
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ISO 17025
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Ναυπλίου ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Πειραιά ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Θεσσαλονίκης ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Καβάλας ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Βόλου ISO 17025
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Βόλου ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Ναυπλίου ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Βόλου ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Θεσσαλονίκης ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Καβάλας ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Πειραιά ISO 17025
Εργαστήριο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Θεσσαλονίκης ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσίες
Τμήμα Διάγνωσης Αφθώδους Πυρετού ISO 17025
Τμήμα Ιολογικών και Ρικκετσιακών Νοσημάτων ISO 17025
Τμήμα Παρασιτολογίας ISO 17025
Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών ISO 17025
Τμήμα Παθολογίας Χοίρου ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών ISO 17025
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών ISO 17025
Εργαστήριο Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών του Τμήματος Ιολογικών και Ρικκετσιακών Νοσημάτων ISO 17025
Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Κρέατος, Γάλακτος, Αλιευμάτων, Αυγών ISO 17025

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπηρεσίες
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης ISO 17025
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών ISO 17025

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών ISO 9001
Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) ISO 17025
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ISO 9001

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ)
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Εργαστηρίων ISO 17025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ISO 17025
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας ISO 17025
Σχολή ΗΜΜΥ – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών ISO 17025
Τμήμα Χημείας – Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Δομικών Στοιχείων ISO 17025
Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΕΕ ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΒΙΕΣ)
Υπηρεσίες
Χημικό Εργαστήριο ISO 17025
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ISO 17025
Ιστολογικό Εργαστήριο ISO 17025

POLYECO
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων ISO 17025

ENERTEC – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

FOREST ENERGY
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

VODAFONE A.E.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) Ακτινοβολίας Υψηλών Συχνοτήτων ISO 17025

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπηρεσίες
Χημικό Εργαστήριο ISO 17025
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ISO 17025

VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων σε Απόβλητα (Ψυτάλλεια) ISO 17025

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Διακριβώσεων Μετρητικού Εξοπλισμού ISO 17025

Α. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων ISO 17025

SCIELAB
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

COSMOTE
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων Ραδιοεκπομπών ISO 17025

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας ISO 17025

ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών ISO 17025

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Φυσικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Δοκιμών ISO 17025

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γουνοδερμάτων ISO 17025

ΔΟΚΙΜΗ – ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Δοκιμών – Ελέγχων Σκυροδέματος ISO 17025

ΜΕΤΕΚ / ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Επιτόπιων Διακριβώσεων ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας ISO 17025
Εργαστήριο Τοξικολογίας ISO 17025

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΚΕΤΕΚ
Υπηρεσίες
ISO 9001

INTERLABCO
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπηρεσίες
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ποιότητας Ατμόσφαιρας ISO 17025

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ISO 9001 / ISO 17025

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων ISO 17025

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο – Χημείο του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαυρίου ISO 17025

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ISO 17025
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ISO 17025

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Πειραματικής Διατροφής και Παθολογίας Ιχθύων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών ISO 17025

Π.Ε. ΧΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπηρεσίες
Τμήμα Εργαστηρίων της Π.Ε. Χίου ISO 17025

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ταυτοποίησης Φυτοπαθογόνων Βακτηρίων και Μυκήτων ISO 17025
Εργαστήριο Υγείας των Ζώων-Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων ISO 17025

ΔΕΗ Α.Ε. – ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Εργαστήριο Χημείας & Περιβάλλοντος ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΠΟΡΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ελέγχου Γενετικά Τροποποιημένων Σπόρων ISO 17025

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Δ.Κ
Υπηρεσίες
Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων ISO 17025

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ / Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσίες
Τμήμα Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ISO 17025

HELLENIC RESEARCH & INNOVATION CENTER (HRIC)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μοριακών Αναλύσεων ISO 17025

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Κ.Κ.Α.) ISO 17025
Υπηρεσίες
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων
Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων & Περιβαλλοντικών Ρυπαντών
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας & Φυσιοπαθολογίας Μαστού
Τμήμα Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών
Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραματόζωων & Τεχνητής Σπερματέγχυσης
Τμήμα Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας & Παθολογίας των Μελισσών
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογιών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών
Γραφείο Παρασκευαστηρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Κ.Κ.Θ.) ISO 17025
Υπηρεσίες
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων & Βρουκελλώσεων
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας
Γραφείο Παρασκευαστηρίου
Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων & Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας
Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού Ελέγχου, Καταλοίπων & Ελέγχου Θαλάσσιων Βιοτοξινών & Τοξινών Λοιπών Υδάτων
Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο ΣΕΡΡΩΝ
Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών & Υδρόβιων Οργανισμών
Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής & Παρασιτολογίας
Τμήμα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ
Υπηρεσίες
ISO 17025

NAMA LAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Ε
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής ISO 17025

ΕΝΤΕΚΑ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού ISO 17025

Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού (ΕΛΚΕΠΗΥ)
Υπηρεσίες
ISO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (Πέραμα) ISO 17025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΑΓΜΕ)
Υπηρεσίες
SO 17025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων  ISO 17025