ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ALCATEL CABLES HELLAS
Υπηρεσίες
ISO 9001

ALCATEL HANDRIS CABLES
Υπηρεσίες
ISO 9001

LANDIS & GYR HELLAS
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΝΚΟ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

FRIGOREX A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΣΙΜΑΚΟΜ ΕΠΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΘΑΝ. ΟΡΝΙΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ “ΜΑΒΗΛ”
Υπηρεσίες
ISO 9001