ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

LOCUS MEDICUS
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΙΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – ΣΥΝ. ΠΕ.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΠΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΙΑΚΕΝΤΡΟ
Υπηρεσίες
ISO 9001

BIOANALYTICA – ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ A.E.
Υπηρεσίες
ISO 15189 / ISO 27001

NEOSCREEN – BIOKINETICS
Υπηρεσίες
ISO 17025 / ISO 15189

ΑΛΦΑ LAB
Υπηρεσίες
ISO 15189

RESEARCH DIAGNOSTICS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 17025

GENELABS – ΓΟΝΟΔΙΩΜΑΤΙΚΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001

GENO-TYPE A.E.
Υπηρεσίες
ISO 15189

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ανάλυσης DNA ISO 17025

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπηρεσίες
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ISO 15189
Εργαστήριο Μικροβιολογίας ISO 15189

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπηρεσίες
Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΑΣΤΕΡ» ISO 15189

MEDISYN
Υπηρεσίες
Κεντρικό Εργαστήριο Αθήνας ISO 15189
Εργαστήριο Θεσσαλονίκης ISO 15189
Εργαστήριο Ηρακλείου Κρήτης ISO 15189

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπηρεσίες
ISO 15189

ISTOMEDICA
Υπηρεσίες
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

GENESIS GENOMA LAB
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 15189

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»
Υπηρεσίες
ISO 15189

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοηθών Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας (ΕΠΙΜΑΓΚΝΠΗ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ISO 15189

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ISO 15189

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»
Υπηρεσίες
Μονάδα Γονιδιωματικής ISO 15189

ΦΡΑΓΚΙΑ ΤΣΙΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε. – HistoBio Diagnosis (HBD)
Υπηρεσίες
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

INTERGENETICS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπηρεσίες
ISO 15189

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μεταγονιδιωματικών Εφαρμογών ISO 15189 / ISO 27001

EΚΠΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπηρεσίες
Ανοσολογικό Εργαστήριο και Εργαστήριο Ιστολογικής Μελέτης Μικρών Σιελογόνων Αδένων για το Σύνδρομο SJÖGREN ISO 9001

ΕΚΠΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής ISO 15189

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ISO 15189 / ISO 27001

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Υπηρεσίες
Μονάδα Κλινικής & Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία ISO 9001

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρολογίας ISO 15189

STARTBIO
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ISO 15189 / ISO 27001

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Υπηρεσίες
Μονάδα Γονιδιωματικής ISO 15189

GENOMEDICA
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρογενετικής  ISO 15189