ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ


BIC VIOLEX A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΒΙΟΤΡΟΧ – Ι. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Β.Ε. & Ν.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΦΟΙ ΚΟΡΥΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

BALMAR A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΣΤ. ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

TEMAK A.E.T.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΜΤΑ Α. ΣΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001