ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ


PRAXILLA A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

SCORPION International SA.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

DRAXIS / Ε. ΚΟΣΜΙΔΗΣ – Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001

ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

E.T.ME. – ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ARTUME
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001

HERON ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Υπηρεσίες
ISO 9001