ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Διοικητικού ISO 9001
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού ISO 9001
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ISO 9001

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων ISO 17020

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
Υπηρεσίες
Φορέας ελέγχου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου EN 45011 / ISO 9001
Θεματικός Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Θ-ΕΦΔ) για ιδιωτικές επενδύσεις αιολικής ενέργειεας EN 45011 / ISO 9001
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) ΕΠΠΕΡΑΑ ISO 9001
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ISO 9001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Υπηρεσίες
Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων ISO 9001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Υπηρεσίες
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ISO 9001

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΕΣΕΑΠ)
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO GUIDE 43-1 & ILAC G13 / ISO 17043

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ”
Υπηρεσίες
ISO 9001 / Διαχειριστική Επάρκεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Υπηρεσίες
Διαχειριστική Επάρκεια

ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπηρεσίες
Διαχειριστική Επάρκεια / ΕΛΟΤ 1429

ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπηρεσίες
Διαχειριστική Επάρκεια / ΕΛΟΤ 1429

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ΕΝ 45011 / ISO 17020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ & ΙΝΩΝ (ΕΤΑΚΕΙ)
Υπηρεσίες
ΕΝ 45011

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΛΚΕΔΕ)
Υπηρεσίες
ΕΝ 45011

EQA HELLAS
Υπηρεσίες
EN 45011 (AGRO 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4) / EUREP GAP / ISO 17021 (AGRO 2.1 & 2.2)

ΕΛΟΤ Α.Ε
Υπηρεσίες
ISO 17021 (BS 8800, BS 7799, IBEC, ISO 14001)

ΕΛΟΤ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Ιχθυοκαλλιέργειες, Παρθένο Ελαιόλαδο, Φρούτα σε κονσέρβες, Κορινθιακή σταφίδα, Εμφιαλωμένο νερό ΕΝ 45011
Ηλεκτρονικό εμπόριο, Αντιπροσωπείες, Συνεργεία, Φανοβαφεία αυτοκινήτων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Φροντιστήρια ξένων γλωσσών, Μονάδες εκπαίδευσης οργανισμών ΕΝ 45011
Κεραμικά πλακίδια, Κεραμίδια, Τούβλα, Ηλιακοί συλλέκτες, Ξύλο (μοριοσανίδα, κόντρα πλακέ), Μεταλλικό πλέγμα, Πλαστικοί σωλήνες, Κρασί ΕΝ 45011

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΚΕΒΥΛ)
Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Σχέδιο (σε συνεργασία με την EUCAT A.E.)