ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΑΝΚΟ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

COMPUTER STUDIO Ε.Π.Ε
Υπηρεσίες
ISO 9001

DATA COMMUNICATION A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

COMPUCON A.B.E.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΔΑΕΜ)
Υπηρεσίες
ISO 9001

ARCHIMEDIA A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

UNISYSTEMS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

AUTOGRAPHIC
Υπηρεσίες
ISO 9001

HYPERSYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

DOTSOFT / Ε. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (IMS)
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΤ & Τ Business Unit)
Υπηρεσίες
ISO 9001

EXOTHERMIA A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

Ε.Μ.Ε Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

INERGO A.E.
Υπηρεσίες
ISO 27001