ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΥΓΕΙΑ”
Υπηρεσίες
Κεντρικά Εργαστήρια (Αιματολογικό, Αιμοδοσία, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό, Οροδιαγνωστικό, Ουροχημικό) ISO 9001 & JOINT COMMISSION STANDARDS
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ISO 9001

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΩ
Υπηρεσίες
Τμήμα Κυτταρομετρίας ISO 9001
Κεντρικά Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό Εργαστήριο και στην Αιμοδοσία) ISO 9001
Κεντρικά Εργαστήρια ISO 15189
Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ISO 15189

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 22000

ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “Ο ΝΕΣΤΩΡ”
Υπηρεσίες
Κέντρο Alzheimer Διαχειριστική Επάρκεια / ISO 9001
1o & 2o Ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία Διαχειριστική Επάρκεια / ISO 9001
Κέντρο Ημέρας Διαχειριστική Επάρκεια / ISO 9001

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΣΩ GENERAL
Υπηρεσίες
Κεντρικά Εργαστήρια ISO 15189
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
Υπηρεσίες
Κεντρικά Εργαστήρια ISO 15189

ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Υπηρεσίες
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ISO 9001

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ”
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ISO 9001

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσίες
ISO 9001