ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 424
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής ISO 17025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙO»
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001
Μονάδα Αιμοδοσίας / Κέντρο Αίματος ISO 9001
Διοικητικές / Τεχνικές Υπηρεσίες ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ISO 9001
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσίες
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001
Βιοπαθολογικό Τμήμα ISO 15189

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Υπηρεσίες
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001
Τμήμα Μαστού (Πτέρυγα Κασκαρέλη και Εξωτερικό Ιατρείο), Αιμοδυναμική Μονάδα και Τμήμα Γενετικής ISO 9001
Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ISO 9001

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Υπηρεσίες
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ISO 9001
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ Ν. ΛΑΘΙΣΙΟΥ ISO 9001

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
Υπηρεσίες
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ”
Υπηρεσίες
Βιοχημικό Τμήμα ISO 17025
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001
Εργαστήριο Ιολογίας ISO 15189
Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» ΜΗΝ Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα – Μονάδα Διάλυσης – Χειρουργείο ISO 9001 / EN 15224
Εργαστήρια Νοσοκομείου (Αιματολογικό, Αιματολογικό Τμήμα, Αιμοδοσία, Ανοσολογικό, Γενετικής, Κυτταρολογικό, Μικροβιολογικό, Παθολογοανατομικό) ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
Υπηρεσίες
Αιματολογικό Τμήμα ISO 9001
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189
Μικροβιολογικό Τμήμα ISO 15189
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ”
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας ISO 15189
Αιματολογικό Εργαστήριο ISO 15189
Μονάδα Αιμοδοσίας ISO 15189
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ISO 9001
Αιματολογική Μονάδα ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”
Υπηρεσίες
Μελέτη Χωροθέτησης
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ISO 9001
Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων ISO 9001
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας ISO 9001
Τμήμα Κίνησης Ασθενών ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Προγραμματισμός Εφημεριών ISO 9001
Ακτινολογικό Τμήμα ISO 9001
Νεφρολογική Κλινική – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001
Αιματολογικό Τμήμα ISO 9001 & ISO 15189
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001
Μονάδα Εμφραγμάτων ISO 9001
Μονάδα Ψηφιακού Αγγειογράφου ISO 9001
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ISO 15189
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα ISO 15189
Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας ISO 15189
Κυτταρολογικό Τμήμα ISO 15189
Μικροβιολογικό Τμήμα ISO 15189
Παθολογοανατομικό Τμήμα ISO 15189
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΕΝ 15224
Χειρουργική Κλινική ISO 9001
Γαστρεντερολογικό Τμήμα (Μονάδα Ενδοσκοπήσεων – Γαστρεντερολογική Κλινική) ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΑΪΚΟ”
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας & Κέντρο Αιμορροφιλικών ISO 9001
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας ISO 15189

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΩΤΗΡΙΑ”
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
Υπηρεσίες
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας και Μονάδα Μεταγγίσεων Μεσογειακής Αναιμίας ISO 9001

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
Υπηρεσίες
Μελέτη Ολοκλημένου Σχεδίου Ασφάλειας Πληροφορικής
Βιοχημικό- Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Μικροβιολογικό Τμήμα ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ISO 9001
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ISO 9001

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες
Μονάδα Διαθλαστικής Χειρουργικής ISO 9001
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Ολοήμερη Λειτουργία ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”
Υπηρεσίες
Διεργασίες Νοσοκομείου ISO 9001
Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας HACCP, ΕΛΟΤ 1416
Μελέτη Χωροθέτησης και αρχική διαγνωστική μελέτη ανάλυσης κινδύνων στην Εργασία
Χωροθέτηση Μαγειρείων και Αιμοδοσίας
Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Η ΕΛΠΙΣ”
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
Υπηρεσίες
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189
Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”
Υπηρεσίες
Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
Υπηρεσίες
Βιοχημικό Τμήμα ISO 15189
Αιματολογικό Τμήμα ISO 9001 / ISO 15189
Φαρμακείο ISO 9001

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Υπηρεσίες
Κεντρικά εργαστήρια, ανοσολογικό, παθολογοανατομικό, αιμοδοσία – πήξη – αιμόσταση ISO 9001
Δραστηριότητες τροφικής αλυσίδας ISO 9001 & HACCP

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
Υπηρεσίες
ISO 9001 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ISO 14001
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801
ISO 27001 / 17799
HACCP / ΕΛΟΤ 1416 / ISO 22000

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Υπηρεσίες
Επιχειρησιακό Σχέδιο (σε συνεργασία με την Grant Thornton A.E.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Υπηρεσίες
Επιχειρησιακό Σχέδιο (σε συνεργασία με την Grant Thornton A.E.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Υπηρεσίες
Επιχειρησιακό Σχέδιο (σε συνεργασία με την Grant Thornton A.E.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Υπηρεσίες
Επιχειρησιακό Σχέδιο (σε συνεργασία με την Grant Thornton A.E.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
Υπηρεσίες
Επιχειρησιακό Σχέδιο (σε συνεργασία με την Grant Thornton A.E.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”
Υπηρεσίες
Εργαστήρια (Βιοχημικό, Ορολογικό, Αιματολογικό) ISO 15189

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσίες
Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Αθήνας ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”
Υπηρεσίες
Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Καρδιολογικό Τμήμα, Μονάδα Εμφραγμάτων, Αιμοδυναμική Μονάδα ΕΝ 15224

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ”
Υπηρεσίες
Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής Παθολογοανατομικού Τμήματος ISO 9001
Ορολογικό Εργαστήριο ISO 15189

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Παθολογοανατομίας – Κυτταρολογίας ISO 15189

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσίες
Τμήμα Κεντρικού Φαρμακείου ISO 9001
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας ISO 9001

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”
Υπηρεσίες
Τμήμα Αιμοδοσίας ISO 9001

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Υπηρεσίες
Υπηρεσία Αιμοδοσίας ISO 9001

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” – ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Υπηρεσίες
Εργαστήριο της Ειδικής Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη και Εργαστήριο της Μονάδας Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ISO 9001