ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


ERICSSON HELLAS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001 / EFQM MODEL

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Τηλεπ. Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου EFQM MODEL

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Τηλεπ. Διαμερίσματα Κοζάνης, Σερρών, Ανατολικής Αττικής ISO 9001
Πληροφοριοδοτικά Κέντρα (πρώην 131 νυν 11888) Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας & Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (πρώην 134 νυν 13888) ISO 9001
Διευθύνσεις Ποιότητας, Εκπαίδευσης, Έργων, Πελατών και Υποστήριξης, Εξυπηρέτησης Πελατών, Εταιρικών Πελατών, Επιχειρησιακών Συστημάτων, Κοινόχρηστης Τηλεφωνίας ISO 9001
Κέντρο Δορυφορικών Εκπομπών “ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ” και Επίγειος Σταθμός Ξηράς INMARSAT ISO 9001
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ISO 9001
Μονάδα Τηλεφωνικών Καταλόγων και Συγκρότημα Εκτυπώσεων ISO 9001
Τμήματα Αρωγής και Υποστήριξης Χρηστών, Δοκιμών Τηλεπ/κού Τερματικού Εξοπλισμού και Διακρίβωσης Οργάνων ISO 9001
ΤΤΥΕΛ Ν. Ιωνίας ISO 9001
Υποδιεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης ISO 9001
Συγκρότημα Επιχειρησιακών Πελατών Θεσσαλονίκης ISO 9001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Τηλεπ. Διαμέρισμα Γ’ Αθηνών ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801
Διεύθυνση Επιχειρησιακών Συστημάτων ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801
Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
Τηλεπ. Διαμέρισμα Εύβοιας ISO 14001 / OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ)
Υπηρεσίες
ΤΤΥΕΛ & ΤΕΤ Αμαρουσίου ISO 9001 / ISO 27001 / ISO 17799

COSMOTE
Υπηρεσίες
Διεύθυνση Προμηθειών Συμβάσεων και Διαχείρισης Έργων ISO 9001
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών ISO 9001
Διεύθυνση Ραδιοδικτύων ISO 9001
Διεύθυνση Κατασκευών ISO 9001
Διεύθυνση Συστημάτων Μεταγωγής και Διαχείρισης Δικτύου ISO 9001
Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης ISO 9001

ΤΕΛ-ΝΕΤ ΑΕΤΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001

TELECOM ITALIA SPARKLE
Υπηρεσίες
ISO 9001 / ISO 27001

R&T (ΑΛΒΑΝΙΑ)
Υπηρεσίες
ISO 14001 / OHSAS 18001