ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ)
Υπηρεσίες
Κεντρική Υπηρεσία Εκκαθάρισης Επιταγών ISO 9001

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ)
Υπηρεσίες
Καταστήματα Ιδιωτών, Business, Centers, Corporate Centers, Εναλλακτικά Δίκτυα ISO 9001

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Υπηρεσίες
Διαχείριση Διαθεσίμων ISO 9001

OTE LEASING
Υπηρεσίες
Χρηματοδοτικές μισθώσεις ISO 9001

RFS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕΔΕΑ)
Υπηρεσίες
Ειδικός Σύμβουλος ΣΕΔΕΑ / Συντονιστής ΠΕΣΣ