ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ


ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ZANGAS
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

AS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / Γ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ – Π. ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ALB BUILDING (ALBANIA)
Υπηρεσίες
ISO 9001

POLCOR CHINA
Υπηρεσίες
ISO 9001