ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΜΗΜΑ “ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ” ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιεί το σύνολο των αιματολογικών εξετάσεων ρουτίνας των νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 από το 2015.
Η Μονάδα Αιμοδοσίας έχει ως κύριο έργο τη μεταγγισιοθεραπεία των ασθενών του Νοσοκομείου. Οι ανάγκες σε αίμα και παράγωγα καλύπτονται σχεδόν πλήρως από τη λειτουργία αίθουσας αιμοδότησης και αιμοπεταλιαφαίρεσης από εθελοντές δότες και δότες συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών. Παράλληλα στην Αιμοδοσία διενεργείται πλήρης προ- και μετα- μεταγγισιακός έλεγχος ασθενών και αιμοδοτών, πλήρης διερεύνηση ασυμβατότητας και καταγραφή αντιδράσεων από μετάγγιση. Η Μονάδα Αιμοδοσίας η οποία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από το 2013, πρόσφατα ολοκλήρωσε την διαπίστευση των εργαστηριακών της εξετάσεων με το πρότυπο ISO 15189:2012 και γίνεται η δεύτερη Αιμοδοσία στη χώρα που το πετυχαίνει.

H Q-PLAN A.E. από το 2013 είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης και διατήρησης των Συστημάτων Ποιότητας στο Αιματολογικό Εργαστήριο και στη Μονάδα Αιμοδοσίας του ΑΤΤΙΚΟΝ.