ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ “SCIENCE LABS”

Mια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται  η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη επιφέρει σήμερα στη χώρα μας με τη λειτουργία του το Πρότυπο Κέντρο Εργαστηριακής Διαγνωστικής Προσέγγισης SCIENCE LABS. Πρόκειται για μια Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών και απαντήσεων σε σύγχρονα διαγνωστικά προβλήματα  με αναλύσεις του γενετικού μας υλικού.

Μεταξύ άλλων εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δοκιμασία του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (ΝΙΡΤ) που στηρίζεται σε προηγμένη τεχνολογία αιχμής (Illumina NextSeq, Qiagen QiaSymphony, Multiplicom Glarigo), με σκοπό να παρέχει την πλέον ακριβή πληροφόρηση που θα βοηθήσει τα ζευγάρια που περιμένουν παιδί και τον γιατρό τους να πάρουν αποφάσεις καθοριστικές   για το μέλλον της οικογένειάς τους.

Η εξέταση αυτή διαπιστεύθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ISO15189:2012 από επιτροπή του ΕΣΥΔ στην οποία συμμετείχε και εμπειρογνώμονας από την Ευρώπη λόγω της μοναδικότητας της εξέτασης στα ελληνικά δεδομένα.

H Q-PLAN A.E. είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης και διατήρησης του Συστήματος Ποιότητας ISO 15189:2012 στο εργαστήριο SCIENCE LABS.