ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Μονάδα Αιμοδοσίας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας είναι η πρώτη Αιμοδοσία στη χώρα που διαπίστευσε τις εργαστηριακές της εξετάσεις με το πρότυπο ISO 15189:2012. Η Μονάδα Αιμοδοσίας συνεχίζει την παράδοση στο χώρο της ποιότητας, αφού ήταν η πρώτη αιμοδοσία που πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001 τον Απρίλιο του 2003.

H Q-PLAN A.E. συνεχίζει από το 2002 να είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης και διατήρησης των Συστημάτων Ποιότητας στην Μονάδα Αιμοδοσίας.