ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ “ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ”

Η Εταιρεία Εμβρυογένεσις ανέθεσε στην Q-PLAN την προετοιμασία του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 με σκοπό την διαπίστευση των εξετάσεων της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD) και του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου χρωμοσωμικών ανωμαλιών (PGS). Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGD/PGS) είναι καλά εδραιωμένες τεχνικές στην εξωσωματική γονιμοποίηση και στόχο έχουν τη μεταφορά στη μήτρα υγιών εμβρύων ύστερα από γενετικό έλεγχο.