ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “GENESIS GENOMA”

Το εργαστήριο GENESIS GENOMA ανέθεσε στην Q-PLAN την προετοιμασία του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 με σκοπό την διαπίστευση εξετάσεων μοριακής βιολογίας, κυτταρογενετικής και μοριακής κυτταρογενετικής. Το GENESIS GENOMA LAB είναι ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη κάλυψη των αναγκών του γενετικού ελέγχου, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κλινικής γενετικής και γενετικής συμβουλευτικής.