ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΗΝ «Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ανέθεσε μετά από διαγωνιστική διαδικασία την ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας με βάση τα πρότυπα ISO 9001 & EN 15224 στα Χειρουργεία και στην Μονάδα Διάλυσης του ΚΗΝ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», καθώς και την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων στις ΜΗΝ Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα.