ΦΑΡΜΑΚΑ / ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ / ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ


ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α, Β, Γ
Υπηρεσίες
ISO 9001

JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

SEPTONA A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

CHEMITRON A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

Π. & Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΓΚΑΠ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ
Υπηρεσίες
ISO 9001

LAVIPHARM A.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

ΤΕΝΣΙΟΝ Α.Ε.
Υπηρεσίες
ISO 9001

NICOCHEM O.E.
Υπηρεσίες
ISO 9001

DEKA COMPANY (ALBANIA)
Υπηρεσίες
ISO 9001

LION PHARMA
Υπηρεσίες
ISO 9001