ΕΟΠΥΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

175985-download


O ΕΟΠΥΥ έχει δημοσιεύσει από τις 20 Μαΐου 2013 τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών που αφορούν Βιοπαθολογικά (μικροβιολογικά) Εργαστήρια και Απεικονιστικά (ακτινοδιαγνωστικά) Εργαστήρια με σκοπό την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας μέσω αυτοαξιολόγησης η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί στον ΕΟΠΥΥ έως τις 30 Αυγούστου 2013. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ).

Η Q-PLAN A.E. έχοντας πιστοποιήσει περισσότερα από 300 Εργαστήρια και Διαγνωστικά Κέντρα υπερήφανα αναφέρει ότι οι πελάτες της μέσω των συστημάτων ποιότητας λαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Η τεχνογνωσία και η υπερδωδεκαετής εμπειρία της Εταιρείας στο χώρο της υγείας εγγυώνται την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας είτε με το πρότυπο ISO 9001:2008 είτε με το πρότυπο ISO 15189.

Τα ενδιαφερόμενα Εργαστήρια θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Τα αρχεία που αφορούν την αυτοαξιολόγηση μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).